Komise rady města

Komise místní samosprávy jsou zřizovány a rušeny Radou města Větřní v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Komise jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány Rady města Větřní. Územní obvod jejich působnosti určuje Rada města Větřní.

Komise Grantu mládeže

Tato komise se skládá z pěti členů, zástupců občanů města. Zabývá se zpracováním žádostí o přidělení příspěvku z rozpočtu Města Větřní, jednak na dlouhodobou a soustavnou práci s mládeží do 18 let a jednak na jednorázové akce společenského a sportovního charakteru dle Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu města Větřní. Při své činnosti spolupracuje s Odborem financí a rozpočtu Městského úřadu Větřní a své návrhy předkládá Radě města nebo Zastupitelstvu města Větřní.
 • předseda: Marie Vysušilová - vysusilova@zsamsvetrni.cz
 • Roman Červíček
 • Michaela Gelnarová
 • Martin Hladík
 • Jaroslav Pfeferle
 • Karel Klabouch

Komise pro publikační a dokumentační činnost

Zabývá se vydáváním zpravodaje Větrník. Spolupracuje s Městským úřadem Větřní, ZŠ a MŠ Větřní, místní knihovnou, Klubem seniorů či místními sportovními organizacemi. Komise se schází minimálně 10x ročně na pravidelných setkáních redakční rady. Schůzek redakční rady se pravidelně účastní také zástupce Městského úřadu Větřní.
 • šéfredaktor: Mgr. Tomáš Bicek - Bicek.Tomas@seznam.cz
 • Mgr. Marie Kalistová
 • Zdeněk Duffek
 • Michaela Gelnarová
 • Dagmar Nádaská
 • Jan Křížek

Komise klubu seniorů

V součinnosti s odborem vnitřních věcí a sociálních služeb Městského úřadu Větřní se podílí na zkvalitňování života osob důchodového věku v městě Větřní, pomáhá jednotlivým členům s řešením životních situací, se zapojováním do společenského života v městě.

Komise bytová

V součinnosti s odborem výstavby, investic, správy majetku, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Větřní navrhuje uchazeče pro uzavření nájemní smlouvy na konkrétní uvolněný byt.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:15 11:45-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:15 11:45-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz