Pečovatelská služba Města Větřní

JE PODPOŘENA Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE

Poslání

Hlavním posláním pečovatelské služby v městě Větřní je umožňovat seniorům, tělesně a zdravotně postiženým občanům města, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb žít důstojně, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Cíle pečovatelské služby

Hlavním cílem je naplňovat poslání pečovatelské služby v městě Větřní.

Cílem pečovatelské služby je:

 • poskytovat kvalitní sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele
 • napomáhat zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života občanů města Větřní, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
 • poskytovat takové služby, které budou cenově dostupné pro všechny uživatele
 • konkrétní úkony uživateli poskytovat pouze na základě jeho výslovné zakázky a to takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost, zdravotní stav a v co největší míře podporována jeho samostatnost

Cílová skupina

Pečovatelská služba se poskytuje:
 • občanům, žijícím trvale nebo dlouhodobě na území města Větřní a jejích částí: Němce, Lužná, Dobrné, Hašlovice, Nahořany, Zátoň a Zátoňské Dvory
 • občanům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci:
  • seniorům,
  • tělesně postiženým,
  • zdravotně postiženým
 • věková struktura:
  • mladí dospělí, 18 - 26 let
  • dospělí, 27 - 64 let
  • mladší senioři, 65 - 80 let
  • starší senioři, nad 80 let věku

Místo poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich v přirozeném prostředí, tedy v bytech nebo domech, ve kterých žijí, pokud se tyto byty a domy nacházejí na území města Větřní a dále v bytech Domů s pečovatelskou službou.

Způsob poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba nabízí
 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Časový rozsah poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7,00 - 15,30 hodin v pracovních dnech od pondělí do pátku. Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích, dnech volna a státem uznaných svátcích. Pečovatelská služba je poskytována za úplatu. Platby za úkony pečovatelské služby jsou stanoveny v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Bezúplatně se pečovatelská služba poskytuje pouze osobám uvedeným v § 75, odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Principy /zásady/ poskytovaní pečovatelské služby

Poskytované služby jsou postaveny na principech profesionality, odbornosti a důvěry. Při plánování služby vycházíme z potřeb a přání klienta. Hlavními principy pečovatelské služby jsou: respektování práv a svobod klientů a rovný přístup k nim, zachování lidské důstojnosti, ohleduplnost a laskavost, respektování individuálních potřeb a představ, zajištění kvalitních sociálních služeb v souladu se standardy kvality, diskrétnost. Principy jsou zaznamenány ve vnitřním dokumentu Etický kodex pracovníků v sociálních službách.

Pracoviště sociálních služeb:

 • Městský úřad, Na Žofině 191, odbor vnitřních věcí a sociálních služeb
 • Dům s pečovatelskou službou, K Bazénu 231, Větřní
 • Dům s pečovatelskou službou, Na Žofině 214, Větřní
 • Území města Větřní a jejích částí: Němce, Lužná, Dobrné, Hašlovice, Nahořany, Zátoň a Zátoňské Dvory.

Jak požádat o poskytování pečovatelské služby

Zájemce může pečovatelskou službu kontaktovat přímo nebo prostřednictvím:
 • Městského úřadu Větřní, odbor vnitřních věcí a sociálních služeb
 • rodiny
 • jakékoliv osoby, která se domnívá, že by případný zájemce péči potřeboval,
Zájemce může pečovatelskou službu kontaktovat formou:
 • písemnou: Město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
 • telefonickou:
  380 731 544, 602 561 700 - Město Větřní
  728 282 447, 727 857 867 - Pečovatelská služba Větřní (pečovatelky)
 • elektronickou: matrika@mestovetrni.cz a pecovatelky@mestovetrni.cz
 • osobní návštěvou: Město Větřní, Na Žofíně 191, Dům s pečovatelskou službou na Žofíně čp. 214, čp. 231 - kancelář pečovatelek (po telefonické domluvě)

Ke stažení:

 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz