Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.

v roce částka komu bylo poskytnuto
2017  65 000 Kč  Futsalový klub Bombarďáci
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města na zajištění účast v soutěži celostátní ligy a UEFS ve Španělsku.
2017  135 000 Kč  Spolek Větrníci
Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže.
2017  100 000 Kč  SK Větřní
Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti dětí a mládeže.
2016  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
2016  20 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2016  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2016  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice
Dotace na seminář pro zaměstnance v roce 2016 - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2016  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2016  20 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na činnost se členy sociálně vyloučené komunity.
2016  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v restauraci Konibar v Kájově dne 11. listopadu 2016.
2016  40 000 Kč  Domov důchodců Horní Planá
Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
2016  10 000 Kč  ICOS o.s. Český Krumlov
Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní.
2016  40 000 Kč  Římskokatolická farnost Větřní
Oprava kostela ve Větřní.
2016  40 000 Kč  Římskokatolická farnost Zátoň
Oprava kostela v Zátoni.
2015  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
2015  15 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2015  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2015  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice
Sponzorský příspěvek na činnost příjemce ve prospěch jeho klientů - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2015  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2015  10 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na činnost se členy sociálně vyloučené komunity.
2015  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v restauraci Konibar v Kájově dne 06. listopadu 2015.
2015  40 000 Kč  Domov důchodců Horní Planá
Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
2015  10 000 Kč  ICOS o.s. Český Krumlov
Příspěvek na sociální službu Osobní asistence 5000,-Kč a na sociální službu Bezplatná právní poradna 5000,-Kč.
2015  135 000 Kč  Větrníci, o.s.
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost spolku.
2015  130 000 Kč  ZŠ a MŠ Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
2015  135 000 Kč  SK Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu.
2015  79 500 Kč  SDH obce Větřní
Příspěvek na zajištění akce "Oslava 130. výročí založení SDH ve Větřní".
2015  64 000 Kč  SK Větřní
Příspěvek na zajištění akce „70. výročí založení SK Větřní".
2015  62 000 Kč  Futsalový odd. Bombarďáci
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celostátní lize ve futsale, jihoče. finále ČP Prachatice a národní finále ČP Valtice u Brna.
2015  18 000 Kč  Račáková Vladimíra
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na ME v Portugalsku v karate.
2015  6 000 Kč  Martínková Karolína
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MS v karate v Tbilisi v Gruzii.
2015  300 000 Kč  SK Větřní
Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na činnost klubu.
2015  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Větřní
Oprava kostela ve Větřní.
2015  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Zátoň
Oprava kostela v Zátoni.
2014  120 000 Kč  Větrníci, o.s.
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost spolku.
2014  120 000 Kč  ZŠ a MŠ Větřní 
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
2014  120 000 Kč  SK Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu.
2014  3 000 Kč  SDH obce Větřní 
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádní akce "Betlémské světlo".
2014  32 000 Kč  Hlásenský Pavel 
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání letního fotbalového turnaje.
2014  43 000 Kč  Futsalový odd. Bombarďáci
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celostátní lize ve futsale.
2014  17 000 Kč  Račáková Vladimíra 
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na ME v Portugalsku v karate.
2014  5 000 Kč  Martínková Karolína 
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast turnajů v karate kumite národní i mezinárodní úrovně.
2014  5 000 Kč  Štěpánková Jaroslava
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast turnajů v karate kumite národní i mezinárodní úrovně.
2014  5 000 Kč  Klabouch Karel
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání akce "Běh o vánočního kapra".
2014  300 000 Kč  SK Větřní
Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na činnost klubu
2014  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Větřní
Oprava kostale ve Větřní
2014  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Zátoň
Oprava kostatela v Zátoni.
2014  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
2014  15 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2014  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice 
Sponzorský příspěvek na činnost příjemnce ve prospěch jiho klientu - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2014  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2014  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2014  5 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na činnost se členy vyloučené komunity.
2014  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově dne 14. listopadu 2014.
2014  20 000 Kč  Domov důchodců Horní Planá
Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
2014  10 000 Kč  ICOS o.s. Český Krumlov
Příspěvek na sociální službu Osobní asistence 5000,-Kč a na sociální službu Bezplatná právní poradna 5000,-Kč.
2013  100 000 Kč  ZŠ a MŠ Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
2013  100 000 Kč  SK Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
2013  100 000 Kč  Pionýrská skupina MOP
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
2013  100 000 Kč  Pionýrské centrum
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
2013  2 000 Kč  SDH obce Větřní
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na přátelské setkání s hasiči ze Sonnebergeru.
2013  44 100 Kč  Futsalový odd. Bombarďáci Větřní
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celůostátní lize ve futsalu.
2013  21 000 Kč  Hlásenský Pavel
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání letního fotbalového turnaje.
2013  21 600 Kč  Račáková Vladimíra
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MS ve Španělsku a další závody v karate.
2013  4 200 Kč  Martínková Karolína
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MR v karate.
2013  17 100 Kč  Mařík Stanislav
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na organizaci "Čertovského pekla" v parku.
2013  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra
2013  15 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2013  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice
Sponzorský příspěvek na činnost příjemnce ve prospěch jiho klientu - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2013  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2013  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2013  5 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na činnost se členy vyloučené komunity.
2013  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově dne 14. listopadu 2014.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:15 11:45-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:15 11:45-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz