Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.

v roce částka komu bylo poskytnuto
2013  100 000 Kč  ZŠ a MŠ Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
2013  100 000 Kč  SK Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
2013  100 000 Kč  Pionýrská skupina MOP
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
2013  100 000 Kč  Pionýrské centrum
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
2013  2 000 Kč  SDH obce Větřní
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na přátelské setkání s hasiči ze Sonnebergeru.
2013  44 100 Kč  Futsalový odd. Bombarďáci Větřní
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celůostátní lize ve futsalu.
2013  21 000 Kč  Hlásenský Pavel
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání letního fotbalového turnaje.
2013  21 600 Kč  Račáková Vladimíra
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MS ve Španělsku a další závody v karate.
2013  4 200 Kč  Martínková Karolína
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MR v karate.
2013  17 100 Kč  Mařík Stanislav
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na organizaci "Čertovského pekla" v parku.
2013  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra
2013  15 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2013  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice
Sponzorský příspěvek na činnost příjemnce ve prospěch jiho klientu - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2013  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2013  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2013  5 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na činnost se členy vyloučené komunity.
2013  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově dne 14. listopadu 2014.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz