Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.

v roce částka komu bylo poskytnuto
2015  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
2015  15 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2015  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2015  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice
Sponzorský příspěvek na činnost příjemce ve prospěch jeho klientů - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2015  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2015  10 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na činnost se členy sociálně vyloučené komunity.
2015  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v restauraci Konibar v Kájově dne 06. listopadu 2015.
2015  40 000 Kč  Domov důchodců Horní Planá
Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
2015  10 000 Kč  ICOS o.s. Český Krumlov
Příspěvek na sociální službu Osobní asistence 5000,-Kč a na sociální službu Bezplatná právní poradna 5000,-Kč.
2015  135 000 Kč  Větrníci, o.s.
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost spolku.
2015  130 000 Kč  ZŠ a MŠ Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
2015  135 000 Kč  SK Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu.
2015  79 500 Kč  SDH obce Větřní
Příspěvek na zajištění akce "Oslava 130. výročí založení SDH ve Větřní".
2015  64 000 Kč  SK Větřní
Příspěvek na zajištění akce „70. výročí založení SK Větřní".
2015  62 000 Kč  Futsalový odd. Bombarďáci
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celostátní lize ve futsale, jihoče. finále ČP Prachatice a národní finále ČP Valtice u Brna.
2015  18 000 Kč  Račáková Vladimíra
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na ME v Portugalsku v karate.
2015  6 000 Kč  Martínková Karolína
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MS v karate v Tbilisi v Gruzii.
2015  300 000 Kč  SK Větřní
Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na činnost klubu.
2015  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Větřní
Oprava kostela ve Větřní.
2015  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Zátoň
Oprava kostela v Zátoni.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz