Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.

v roce částka komu bylo poskytnuto
2017  65 000 Kč  Futsalový klub Bombarďáci
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města na zajištění účast v soutěži celostátní ligy a UEFS ve Španělsku.
2017  135 000 Kč  Spolek Větrníci
Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže.
2017  100 000 Kč  SK Větřní
Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti dětí a mládeže.
2017  40 000 Kč  Římskokatolická farnost Větřní
Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní.
2017  49 000 Kč  Římskokatolická farnost Zátoň
Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.
2017  18 000 Kč  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Větřní
Finanční příspěvek na družební setkání s partnerským sdružením hasičů města Sonnenberg.
2017  10 000 Kč  FC ROMO
Finanční příspěvek na fotbalový turnaj „O pohár starosty města“ pro děti a mládež z romské komunity.
2017  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
2017  20 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní.
2017  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2017  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice
Dotace na seminář pro zaměstnance v roce 2017 - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2017  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2017  20 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní.
2017  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Městském divadle v Českém Krumlově dne 10. listopadu 2017.
2017  40 000 Kč  Domov důchodců Horní Planá
Dar na vybudování pietního místa v zahradě Domova důchodců Horní Planá.
2017  10 000 Kč  ICOS o.s. Český Krumlov
Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní.
2017  30 000 Kč  Aver drom – jiná cesta – občanský spolek Větřní
Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené komunity.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz