Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.

v roce částka komu bylo poskytnuto
2021  40 000 Kč  Domov důchodců Horní Planá
Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2021  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice
Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2021  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2021  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
2021  20 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní.
2021  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2021  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního oceňování bezplatných dárců krve.
2021  20 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní.
2021  10 000 Kč  Rudolf Dunka
Finanční příspěvek na účast na 23. ročníku fotbalového turnaje Tolerance - Praha.
2021  21 159 Kč  Aver drom – jiná cesta – občanský spolek Větřní
Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené komunity.
2021  5 000 Kč  Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2021  100 000 Kč  SK Větřní z. s.
Na sportovní činnost mládeže a s ní spojené náklady.
2021  60 000 Kč  Futsalový oddíl „Bombarďáci“
Příspěvek na celostátní ligu v sálovém fotbale.
2021  40 000 Kč  Římskokatolická farnost Větřní
Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní.
2021  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Zátoň
Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.
2021  15 000 Kč  Martina Martínková
Poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů s účastí dcery na mezinárodních sportovních soutěžích v zahraničí.
2021  50 000 Kč  Český svaz včelařů, z.s.
Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru, hniloby včelího plodu, na léčení, školení a pomůcky.
2021  350 000 Kč  SK Větřní z. s.
Účelový příspěvek náklady spojené s provozem klubu.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz