Smlouvy

V rámci transparentního přístupu Města Větřní k občanům, jsou na těchto stránkách zveřejněny smlouvy o dílo a smlouvy o dodávkách a službách mezi Městem Větřní a dalšími subjekty, kde hodnota plnění je nad 500 tisíc Kč bez DPH (dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Větřní).

Oprava střešních oken - bytové domy č. p. 376 - 380, ul. Jabloňová, Větřní
Vyvěšeno: 9. 11. 2022
Stavba sportovní střelnice Větřní
Vyvěšeno: 26. 10. 2022
Rekonstrukce kotelny K3 - Armabeton 197, Větřní
Vyvěšeno 24. 10. 2022
Venkovní učebny v areálu ZŠ Větřní
Vyvěšeno: 24. 10. 2022
Dodatek č. 2 - Projektová a inženýrská činnost při realizaci akce "Horánek, Větřní - Výstavba kanalizace"
Vyvěšeno 16.9.2022
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Za Kostelem, Větřní
Vyvěšeno: 12. 9. 2022
Hřbitov Větřní - Stavební úpravy pro urnové hroby
Zveřejněno? 12. 8. 2022
Hřbitov Větřní - Stavební úpravy pro urnové hroby - Dodatek č. 1 k SoD
Vyvěšeno: 18. 10. 2022
Oprava fasády, Větřní - Rožmberská č. p. 53, 55
Vyvěšeno: 26. 4. 2022
Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - bytové domy Rožmberská č. p. 70-71, 74-75 a 138-139
Vyvěšeno: 20. 4. 2022
Zpevnění stezky pro chodce - Větřní, Nad Koupalištěm
Zveřejnění: 8. 3. 2022
Výměna svítidel a sloupů veřejného osvětlení ve Větřní
Vyvěšeno: 23. 11. 2021
Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - Rožmberská č.p. 55
Vyvěšeno: 22. 10. 2021
Výměna výplní otvorů oken a dveří - Větřní - Rožmberská č.p. 53
Vyvěšeno: 22. 10. 2021
Stavební úpravy - nová střešní krytina bytového domu Větřní, Armabeton č. p. 230
Vyvěšeno: 6. 10. 2021
Dodatek č. 1 k SoD "Stavební úpravy-nová střešní krytina bytového domu Větřní, Armabeton 230"
Vyvěšeno: 15. 12. 2021
Zimní údržba města
Zveřejněno: 4. 10. 2021
Údržba ploch veřejné zeleně
Zveřejněno 4. 10. 2021
Stavební úpravy - zateplení střechy bytového domu Větřní, Školní č. p. 237
Vyvěšeno 14. 7. 2021
Dodatek č. 1 k SoD Stavební úpravy - zateplení střech bytového domu Větřní, Školní č. p. 237
Vyvěšeno: 6. 10. 2021
Výměna střešní krytiny, oprava fasády a balkonů bytového domu č. p. 199-200, ul. Na Žofíně, Větřní
Vyvěšeno:14. 7. 2021
Dodatek č. 1 k SoD č. 14/2021-VI Výměna střešní krytiny, oprava fasády a balkonů bytového domu č.p. 199-200, ul. Na Žofíně, Větřní
Vyvěšeno: 3. 11. 2021
Dodatek č. 2 - Rekonstrukce tenisového areálu města Větřní
Oprava a rekonstrukce bytů Sadová č.p. 297 a Sadová č.p. 298, Větřní
Zvařejněno: 15. 3. 2021
Kotelna K 13 - výměna kotle
Vyvěšeno: 10. 11. 2020
Rekonstrukce kotelny K8 Větřní
Vyvěšeno: 10. 11. 2020
Smlouva "Provozování sběrného dvora"
Vyvěšeno: 31. 8. 2020
SoD Rekonstrukce tenisového areálu Města Větřní
Vyvěšeno: 4. 5. 2020
Dodatek č. 1 Rekonstrukce tenisového areálu Města Větřní
Vyvěšeno: 4. 11. 2020
Výměna výplní otvorů oken a dveří, oprava fasády - Větřní č. p. 101
Vyvěšeno: 23. 4. 2020
Bytové jednotky Větřní, Jabloňová - nahrazení zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV
Vyvěšeno: 9. 4. 2020
SoD Oprava 4 bytů v majetku Města Větřní - 236, 236, 237 a 240
Vyvěšeno: 3. 3. 2020
SoD oprava 3 bytů v majetku Města Větřní - č.p. 197, 200, 243
Vyvěšeno: 3. 3. 2020
Kupní smlouva - osobní automobil pro město Větřní
3.2.2020
SoD Projektové práce a inženýrská činnost při realizaci akce Horánek, Větřní - Výstavba kanalizace
Vyvěšeno: 13. 1. 2020
Dodatek č. 1 k SoD Projektové práce a inženýrská činnost při realizaci akce "Horánek, Větřní - Výstavba kanalizace"
Vyvěšeno: 7. 2. 2020
SoD Oprava bytů Na Žofíně, Školní a Lesní ul. ve Větřní
Vyvěšeno: 10. 12. 2019
Oprava bytů ul. U Kapliček ve Větřní
Vyvěšeno: 10. 12. 2019
SoD zajištění zimní údržby a údržba ploch veřejné zeleně v územním obvodu města
Vyvěšeno: 6. 11. 2019
SoD Oprava chodníků v MŠ ve Větřní"
Vyvěšeno: 7. 8. 2019
SoD Oprava chodníku - Větřní, lokalita Na středisku - ulice K Učilišti
Vyvěšeno 11. 7. 2019
Dodatek č. 1 k SoD Oprava chodníku - Větřní, lokalita Na Středisku - ul. K Učilišti
Vyvěšeno: 11. 10.2019
Dodatek č. 1 k SOD Hřbitov Větřní zádlažba komunikačních ploch
Vyvěšeno: 1. 7. 2019
SoD Hřbitov zádlažba komunikačních ploch ve Větřní
Vyvěšeno: 26. 4. 2019
SoD Oprava fasád a střech 6 ks bytových domů (kapliček) ve Větřní
Vyvěšeno: 11. 4. 2019
Dodatek č. 1 k SoD Kapličky
Vyvěšeno: 11.92019
SoD oprava bytů č. 2,5 ul. Šumavská č.p. 60, č.b. ul.Akátová č.p. 202
SoD oprava bytů č. 2, 4, 8 ul. Šumavská č.p. 72-73, byt č. 2 ul. Pod Topoly č.p. 216
Odstranění havárie - dešťová kanalizace v areálu Základní školy Větřní
Vyvěšeno: 16. 10. 2018
Zateplení a výměna osvětlení v tělocvičně na č.p. 238, Větřní
Vyvěšeno: 5. 10. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Zateplení a výměna osvětlení v tělocvičně na čp. 238 ve Větřní
Vyvěšeno 25. 10. 2018
SoD Oprava chodníku od JIP k žel. přejezdu
Vyvěšeno: 4. 6. 2018
Oprava fasád a střech 7 ks bytových domů (kapliček) ve Větřní
Vyvěšeno: 4. 6. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Oprava fasád a střech 7 ks bytových domů (kapliček) ve Větřní
Vyvěšeno: 23.11.2018
Smlouva o dílo "MŠ Větřní č.p. 294 - Obnova sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace"
Vyvěšeno: 18. 4. 2018
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo "MŠ Větřní č.p. 294 - OPbnova sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace"
Vyvěšeno: 6. 8. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Na Vyhlídce 267, 268 - Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD 7/2018-VI Bytový dům - Na Vyhlídce č.p. 267 - 268, Větřní, Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Zveřejněno: 31. 10. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Souběžná č. p. 240, Větřní - Stavební úpravy - vestavba osobního výtahu
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD 6/2018-VI Bytový dům Souběžná č.p. 240, Větřní, Stavební úpravy - vestavba osobního výtahu
Zveřejněno: 31. 10. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Školní 241, 242, 243, Větřní - Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238, K Učilišti - Výměna výplní otvorů - bytová část
Vyvěšeno: 7. 3. 2018
Oprava místní komunikace Lužná
Vyvěšeno: 3. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD č. 2vm/2018 Oprava MK Lužná ve Větřní
Vyvěšeno: 12. 9. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. K Učilišti - Výměna výplní otvorů - bytová část
Vyvěšeno: 7. 5. 2018
Venkovní bazén Větřní - terénní úpravy, vnitřní oplocení
Vyvěšeno: 26. 2. 2018
Oprava bytů 1 a 3, Šumavská 60, Větřní
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Oprava bytů 4, 9, a 10, Šumavská 60, Větřní
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Smlouva o dílo "Oprava fasády ul. Šumavská č.p. 58
Vyvěšeno: 16. 10. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy Na Žofíně 191"
Vyvěšeno: 16. 10. 2017
Smlouva o dílo "Objekt bývalé integrovaná školy Větřní č. p. 238, K Učilišti - výměna výplní otvorů a oprava fasády"
Vyvěšeno: 13. 10. 2017
Dodatek č. 1 k SoD 20/2017-VI - Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238, K Učilišti - Výměna výplní otvorů a oprava fasády
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Dodatek č. 2 k SoD 20/2017-VI. - Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238 , K Učilišti - Výměna výplní otvorů a oprava fasády
Vyvěšeno: 22. 12. 2017
Smlouva o dílo "Výměna výplní otvorů v bytovém domě č.p. 58, Šumavská, Větřní
Vyvěšeno: 29. 9. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Výměna výplní otvorů v bytovém domě č. p. 58, Šumavská, Větřní
Vyvěšeno: 30. 10. 2017
Smlouva o dílo "Oprava cesty, oprava a nátěr fasády márnice"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy BD Rožmberská 74-75"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD 70-71"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Větřní, ul. ULípy - výměna a prodloužení vodovodu"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 201"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 202"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 203"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 204"
Vyvěšeno: 6. 9.2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Šumavská 58"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
SoD Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k. ú. Větřní
Vyvěšeno 18. 5. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k.ú. Větřní
Vyvěšeno: 1. 8. 2017
Dodatek č. 2 k SoD č. 16/2017 Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k.ú. Větřní
Vyvěšeno: 28. 8. 2017
SoD Výměna výplní otvorů bytového domu č.p. 103, Lesní ul., Větřní
Vyvěšeno: 16. 5. 2017
SoD Oprava místní komunikace U Studánky
Vyvěšeno: 2. 5. 2017
SoD Oprava místní komunikace ke Golfu
Vyvěšeno: 2. 5. 2017
Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní - 2.etapa
Vyvěšeno: 10. 3. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Rekonstrukce venkovního bazénu, Větřní - 2.etapa
Vyvěšeno: 31. 5. 2017
Dodatek č. 2 k SoD 8/2017-VI Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní 2.etapa
Vyvěšeno: 23. 6. 2017
Kupní smlouva vybavení zubní ordinace
SoD Větřní ul. U Studánky - prodloužení vodovodu a kanalizace
Dodatek č. 1 k SoD č. 14/2016-VI - Větřníul. U Studánky - prodloužení vodovodu a kanalizace
Vyvěšeno: 7. 12. 2016
Objekt č.p. 296, Větřní - vestavba provozovny lékárny
SoD vestavba lékárny.pdf, 2 MB
Vyvěšeno 13. 10. 2016
Dodatek č.1 k SoD - Objekt č.p.296, Větřní - vestavba provozovny lékárny
Vyvěšeno 15. 12. 2016
Oprava zpevněných ploch a oprava zídek
Vyvěšeno: 26. 9. 2016
Rekonstrukce venkovního bazénu, Větřní
Vyvěšeno 10.8.2016
Dodatek č. 1 - Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní
Vyvěšeno 7. 11. 2016
Dodatek č. 2 Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní
Vyvěšeno: 31. 5. 2017
Dodatek č. 3 k SoD 12/2016-VI Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní
Vyvěšeno: 23. 6. 2017
Oprava místní komunikace k rybníku
Smlouva o dílo Výměna výplní otvorů DPS č.p. 231, K Bazénu, Větřní
Vyvěšeno: 23. 5. 2016
Smlouva o dílo Výměna výplní otvorů bytového domu č.p. 210, Větřní
Vyvěšeno: 13. 5. 2016
Smlouva o dílo Stavební úpravy MŠ Větřní č.p. 294
Vyvěšeno: 2. 5. 2016
Dodatek k SoD Stavební úpravy MŠ Větřní č.p. 294
SoD "Větřní, podchycení volné kanalizační výusti VKV-1"
SoD VKV-1.pdf, 2 MB
Vyvěšeno: 16. 3. 2016
Rekonstrukce místní komunikace a chodníku ul. Zahradní, Větřní
Vyvěšeno: 23. 9. 2015
Větřní, ul. U Rybníka - Stavební úpravy vodovodu
Zrušení septiku Větřní, Souběžná 239, 240 - odstranění havarijního stavu
Sběrný dvůr Větřní - provoz sběrného dvora a vedení průběžné evidence odpadu
Dodávka zásahového dopravního automobilu pro JSDHO Větřní, kategorie JPO III.
Smlouva o dílo č. 13/2015-VI.
Chodník, parkoviště Sad míru - ul. Na Žofíně, Větřní
Dodatek č. 1 k SoD 13 2015 VI. - Chodník, parkoviště Sad míru - ul. Na Žofíně, Větřní
Vyvěšeno 23. 10. 2015
Smlouva o dílo 9/2015-VI.
Objekt Větřní 59-60, stavební úpravy fasády
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 9/2015-VI
Vyvěšeno: 12. 10. 2015
Smlouva o dílo 8/2015-VI.
Výměna výplní otvorů bytového domu čp. 59-60, Větřní
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 8/2015-VI.
Vyvěšeno: 12. 10. 2015
Smlouva o dílo č. 6/2015/VI.
Výměna oken a vchodových dveří bytových domů čp. 205-209, Větřní
Smlouva o dílo na dodávku a montáž indikátorů topných nákladů
SoD 24/2014-VI - Veřejné osvětlení Hašlovice
SoD 22/2014-VI. Chodník ve Větřní podél silnice II/162, v úseku kostel - Ke Kališti
Kupní smlouva - Varovný protipovodňový systém pro obec Větřní "MIS"
SoD 18/2014 - VI. Chodník - Větřní, lokalita Na Středisku - ul. K Učilišti
Dodatek č. 1 k SoD 18/2014-VI - Chodník - Větřní, lokalita Na středisku - ul. K Učilišti
Dodatek č. 2 k SoD 18/2014-VI.
Dodatek č. 3 k SoD
Oprava chodníku Sadová ul. ve Větřní
Stavební úpravy v ulici Sadová a Na Žofíně ve Větřní
Dodatek č. 1 k SoD Stavební úpravy v ulici Sadová a Na žofíně
Výměna oken a vchodových dveří bytového domu čp.212, Větřní
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo na akci Parkoviště Sad Míru, Větřní
Dodatek č. 2 k SoD "Parkoviště Sad míru, Větřní"
Výměna oken a vchodových dveří bytového domu čp. 199 - 200, Větřní
Větřní, Zahradní ul. - stavební úpravy vodovodu
Smlouva o dílo Zateplení objektu MŠ - Školní 294, Větřní
Kupní smlouva na zametací nástavbu pro Služby obce
Izoltechnik czech s.r.o. - Sadová 298-299 - zateplení
Výměna oken č.p. 215-227 ul. U Kapliček, Větřní 382 11
Zateplení panelového domu - Sadová 298, 299 Větřní
Rekonstrukce úpravny vody, obec Větřní ( vodojem Lužná )
Parkoviště Sad míru, Větřní
Opravy mk ve Větřní - ul. Okružní, u COOP, Lesní
Oprava střechy čp. 101 ulice Šumavská ve Větřní - výměna střešní krytiny
Oprava MK - ul. Okružní ve Větřní
Parkoviště - ul. Souběžná a chodník - ul. Na Žofíně, Větřní
Demolice domu čp. 211 v ulici Souběžná, Větřní
Stavební úpravy_zateplení panelového domu Sadová čp._297, 3852 11 Větřní
Stavební úpravy - zateplení panelového domu Souběžná čp. 239, 240, 382 11 Větřní
Zateplené bytového domu Větřní čp. 214
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Větřní čp. 237
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Větřní čp. 236
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Větřní čp. 235
Sportovní hřiště v obci Větřní, roz_30_15m
Rozšíření parkovacích ploch u domů čp. 212 a 2014
Rekonstrukce venkovního sportoviště - druhá etapa
Regenerace panelového sídliště Urbal ve Větřní - II. etapa
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz