Smlouvy

V rámci transparentního přístupu Města Větřní k občanům, jsou na těchto stránkách zveřejněny smlouvy o dílo a smlouvy o dodávkách a službách mezi Městem Větřní a dalšími subjekty, kde hodnota plnění je nad 500 tisíc Kč bez DPH (dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Větřní).

SoD oprava bytů č. 2,5 ul. Šumavská č.p. 60, č.b. ul.Akátová č.p. 202
SoD oprava bytů č. 2, 4, 8 ul. Šumavská č.p. 72-73, byt č. 2 ul. Pod Topoly č.p. 216
Odstranění havárie - dešťová kanalizace v areálu Základní školy Větřní
Vyvěšeno: 16. 10. 2018
Zateplení a výměna osvětlení v tělocvičně na č.p. 238, Větřní
Vyvěšeno: 5. 10. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Zateplení a výměna osvětlení v tělocvičně na čp. 238 ve Větřní
Vyvěšeno 25. 10. 2018
SoD Oprava chodníku od JIP k žel. přejezdu
Vyvěšeno: 4. 6. 2018
Oprava fasád a střech 7 ks bytových domů (kapliček) ve Větřní
Vyvěšeno: 4. 6. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Oprava fasád a střech 7 ks bytových domů (kapliček) ve Větřní
Vyvěšeno: 23.11.2018
Smlouva o dílo "MŠ Větřní č.p. 294 - Obnova sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace"
Vyvěšeno: 18. 4. 2018
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo "MŠ Větřní č.p. 294 - OPbnova sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace"
Vyvěšeno: 6. 8. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Na Vyhlídce 267, 268 - Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD 7/2018-VI Bytový dům - Na Vyhlídce č.p. 267 - 268, Větřní, Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Zveřejněno: 31. 10. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Souběžná č. p. 240, Větřní - Stavební úpravy - vestavba osobního výtahu
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD 6/2018-VI Bytový dům Souběžná č.p. 240, Větřní, Stavební úpravy - vestavba osobního výtahu
Zveřejněno: 31. 10. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Školní 241, 242, 243, Větřní - Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238, K Učilišti - Výměna výplní otvorů - bytová část
Vyvěšeno: 7. 3. 2018
Oprava místní komunikace Lužná
Vyvěšeno: 3. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD č. 2vm/2018 Oprava MK Lužná ve Větřní
Vyvěšeno: 12. 9. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. K Učilišti - Výměna výplní otvorů - bytová část
Vyvěšeno: 7. 5. 2018
Venkovní bazén Větřní - terénní úpravy, vnitřní oplocení
Vyvěšeno: 26. 2. 2018
Oprava bytů 1 a 3, Šumavská 60, Větřní
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Oprava bytů 4, 9, a 10, Šumavská 60, Větřní
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Smlouva o dílo "Oprava fasády ul. Šumavská č.p. 58
Vyvěšeno: 16. 10. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy Na Žofíně 191"
Vyvěšeno: 16. 10. 2017
Smlouva o dílo "Objekt bývalé integrovaná školy Větřní č. p. 238, K Učilišti - výměna výplní otvorů a oprava fasády"
Vyvěšeno: 13. 10. 2017
Dodatek č. 1 k SoD 20/2017-VI - Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238, K Učilišti - Výměna výplní otvorů a oprava fasády
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Dodatek č. 2 k SoD 20/2017-VI. - Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238 , K Učilišti - Výměna výplní otvorů a oprava fasády
Vyvěšeno: 22. 12. 2017
Smlouva o dílo "Výměna výplní otvorů v bytovém domě č.p. 58, Šumavská, Větřní
Vyvěšeno: 29. 9. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Výměna výplní otvorů v bytovém domě č. p. 58, Šumavská, Větřní
Vyvěšeno: 30. 10. 2017
Smlouva o dílo "Oprava cesty, oprava a nátěr fasády márnice"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy BD Rožmberská 74-75"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD 70-71"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Větřní, ul. ULípy - výměna a prodloužení vodovodu"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 201"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 202"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 203"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 204"
Vyvěšeno: 6. 9.2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Šumavská 58"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
SoD Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k. ú. Větřní
Vyvěšeno 18. 5. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k.ú. Větřní
Vyvěšeno: 1. 8. 2017
Dodatek č. 2 k SoD č. 16/2017 Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k.ú. Větřní
Vyvěšeno: 28. 8. 2017
SoD Výměna výplní otvorů bytového domu č.p. 103, Lesní ul., Větřní
Vyvěšeno: 16. 5. 2017
SoD Oprava místní komunikace U Studánky
Vyvěšeno: 2. 5. 2017
SoD Oprava místní komunikace ke Golfu
Vyvěšeno: 2. 5. 2017
Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní - 2.etapa
Vyvěšeno: 10. 3. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Rekonstrukce venkovního bazénu, Větřní - 2.etapa
Vyvěšeno: 31. 5. 2017
Dodatek č. 2 k SoD 8/2017-VI Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní 2.etapa
Vyvěšeno: 23. 6. 2017
Kupní smlouva vybavení zubní ordinace
SoD Větřní ul. U Studánky - prodloužení vodovodu a kanalizace
Dodatek č. 1 k SoD č. 14/2016-VI - Větřníul. U Studánky - prodloužení vodovodu a kanalizace
Vyvěšeno: 7. 12. 2016
Objekt č.p. 296, Větřní - vestavba provozovny lékárny
SoD vestavba lékárny.pdf, 2 MB
Vyvěšeno 13. 10. 2016
Dodatek č.1 k SoD - Objekt č.p.296, Větřní - vestavba provozovny lékárny
Vyvěšeno 15. 12. 2016
Oprava zpevněných ploch a oprava zídek
Vyvěšeno: 26. 9. 2016
Rekonstrukce venkovního bazénu, Větřní
Vyvěšeno 10.8.2016
Dodatek č. 1 - Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní
Vyvěšeno 7. 11. 2016
Dodatek č. 2 Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní
Vyvěšeno: 31. 5. 2017
Dodatek č. 3 k SoD 12/2016-VI Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní
Vyvěšeno: 23. 6. 2017
Oprava místní komunikace k rybníku
Smlouva o dílo Výměna výplní otvorů DPS č.p. 231, K Bazénu, Větřní
Vyvěšeno: 23. 5. 2016
Smlouva o dílo Výměna výplní otvorů bytového domu č.p. 210, Větřní
Vyvěšeno: 13. 5. 2016
Smlouva o dílo Stavební úpravy MŠ Větřní č.p. 294
Vyvěšeno: 2. 5. 2016
Dodatek k SoD Stavební úpravy MŠ Větřní č.p. 294
SoD "Větřní, podchycení volné kanalizační výusti VKV-1"
SoD VKV-1.pdf, 2 MB
Vyvěšeno: 16. 3. 2016
Rekonstrukce místní komunikace a chodníku ul. Zahradní, Větřní
Vyvěšeno: 23. 9. 2015
Větřní, ul. U Rybníka - Stavební úpravy vodovodu
Zrušení septiku Větřní, Souběžná 239, 240 - odstranění havarijního stavu
Sběrný dvůr Větřní - provoz sběrného dvora a vedení průběžné evidence odpadu
Dodávka zásahového dopravního automobilu pro JSDHO Větřní, kategorie JPO III.
Smlouva o dílo č. 13/2015-VI.
Chodník, parkoviště Sad míru - ul. Na Žofíně, Větřní
Dodatek č. 1 k SoD 13 2015 VI. - Chodník, parkoviště Sad míru - ul. Na Žofíně, Větřní
Vyvěšeno 23. 10. 2015
Smlouva o dílo 9/2015-VI.
Objekt Větřní 59-60, stavební úpravy fasády
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 9/2015-VI
Vyvěšeno: 12. 10. 2015
Smlouva o dílo 8/2015-VI.
Výměna výplní otvorů bytového domu čp. 59-60, Větřní
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 8/2015-VI.
Vyvěšeno: 12. 10. 2015
Smlouva o dílo č. 6/2015/VI.
Výměna oken a vchodových dveří bytových domů čp. 205-209, Větřní
Smlouva o dílo na dodávku a montáž indikátorů topných nákladů
SoD 24/2014-VI - Veřejné osvětlení Hašlovice
SoD 22/2014-VI. Chodník ve Větřní podél silnice II/162, v úseku kostel - Ke Kališti
Kupní smlouva - Varovný protipovodňový systém pro obec Větřní "MIS"
SoD 18/2014 - VI. Chodník - Větřní, lokalita Na Středisku - ul. K Učilišti
Dodatek č. 1 k SoD 18/2014-VI - Chodník - Větřní, lokalita Na středisku - ul. K Učilišti
Dodatek č. 2 k SoD 18/2014-VI.
Dodatek č. 3 k SoD
Oprava chodníku Sadová ul. ve Větřní
Stavební úpravy v ulici Sadová a Na Žofíně ve Větřní
Dodatek č. 1 k SoD Stavební úpravy v ulici Sadová a Na žofíně
Výměna oken a vchodových dveří bytového domu čp.212, Větřní
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo na akci Parkoviště Sad Míru, Větřní
Dodatek č. 2 k SoD "Parkoviště Sad míru, Větřní"
Výměna oken a vchodových dveří bytového domu čp. 199 - 200, Větřní
Větřní, Zahradní ul. - stavební úpravy vodovodu
Smlouva o dílo Zateplení objektu MŠ - Školní 294, Větřní
Kupní smlouva na zametací nástavbu pro Služby obce
Izoltechnik czech s.r.o. - Sadová 298-299 - zateplení
Výměna oken č.p. 215-227 ul. U Kapliček, Větřní 382 11
Zateplení panelového domu - Sadová 298, 299 Větřní
Rekonstrukce úpravny vody, obec Větřní ( vodojem Lužná )
Parkoviště Sad míru, Větřní
Opravy mk ve Větřní - ul. Okružní, u COOP, Lesní
Oprava střechy čp. 101 ulice Šumavská ve Větřní - výměna střešní krytiny
Oprava MK - ul. Okružní ve Větřní
Parkoviště - ul. Souběžná a chodník - ul. Na Žofíně, Větřní
Demolice domu čp. 211 v ulici Souběžná, Větřní
Stavební úpravy_zateplení panelového domu Sadová čp._297, 3852 11 Větřní
Stavební úpravy - zateplení panelového domu Souběžná čp. 239, 240, 382 11 Větřní
Zateplené bytového domu Větřní čp. 214
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Větřní čp. 237
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Větřní čp. 236
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Větřní čp. 235
Sportovní hřiště v obci Větřní, roz_30_15m
Rozšíření parkovacích ploch u domů čp. 212 a 2014
Rekonstrukce venkovního sportoviště - druhá etapa
Regenerace panelového sídliště Urbal ve Větřní - II. etapa
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:15 11:45-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:15 11:45-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz