Smlouvy

V rámci transparentního přístupu Města Větřní k občanům, jsou na těchto stránkách zveřejněny smlouvy o dílo a smlouvy o dodávkách a službách mezi Městem Větřní a dalšími subjekty, kde hodnota plnění je nad 500 tisíc Kč bez DPH (dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Větřní).

Rekonstrukce místní komunikace a chodníku ul. Zahradní, Větřní
Vyvěšeno: 23. 9. 2015
Větřní, ul. U Rybníka - Stavební úpravy vodovodu
Zrušení septiku Větřní, Souběžná 239, 240 - odstranění havarijního stavu
Sběrný dvůr Větřní - provoz sběrného dvora a vedení průběžné evidence odpadu
Dodávka zásahového dopravního automobilu pro JSDHO Větřní, kategorie JPO III.
Smlouva o dílo č. 13/2015-VI.
Chodník, parkoviště Sad míru - ul. Na Žofíně, Větřní
Dodatek č. 1 k SoD 13 2015 VI. - Chodník, parkoviště Sad míru - ul. Na Žofíně, Větřní
Vyvěšeno 23. 10. 2015
Smlouva o dílo 9/2015-VI.
Objekt Větřní 59-60, stavební úpravy fasády
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 9/2015-VI
Vyvěšeno: 12. 10. 2015
Smlouva o dílo 8/2015-VI.
Výměna výplní otvorů bytového domu čp. 59-60, Větřní
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 8/2015-VI.
Vyvěšeno: 12. 10. 2015
Smlouva o dílo č. 6/2015/VI.
Výměna oken a vchodových dveří bytových domů čp. 205-209, Větřní
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz