Smlouvy

V rámci transparentního přístupu Města Větřní k občanům, jsou na těchto stránkách zveřejněny smlouvy o dílo a smlouvy o dodávkách a službách mezi Městem Větřní a dalšími subjekty, kde hodnota plnění je nad 500 tisíc Kč bez DPH (dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Větřní).

Oprava bytů 1 a 3, Šumavská 60, Větřní
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Oprava bytů 4, 9, a 10, Šumavská 60, Větřní
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Smlouva o dílo "Oprava fasády ul. Šumavská č.p. 58
Vyvěšeno: 16. 10. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy Na Žofíně 191"
Vyvěšeno: 16. 10. 2017
Smlouva o dílo "Objekt bývalé integrovaná školy Větřní č. p. 238, K Učilišti - výměna výplní otvorů a oprava fasády"
Vyvěšeno: 13. 10. 2017
Dodatek č. 1 k SoD 20/2017-VI - Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238, K Učilišti - Výměna výplní otvorů a oprava fasády
Vyvěšeno: 5. 12. 2017
Dodatek č. 2 k SoD 20/2017-VI. - Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238 , K Učilišti - Výměna výplní otvorů a oprava fasády
Vyvěšeno: 22. 12. 2017
Smlouva o dílo "Výměna výplní otvorů v bytovém domě č.p. 58, Šumavská, Větřní
Vyvěšeno: 29. 9. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Výměna výplní otvorů v bytovém domě č. p. 58, Šumavská, Větřní
Vyvěšeno: 30. 10. 2017
Smlouva o dílo "Oprava cesty, oprava a nátěr fasády márnice"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy BD Rožmberská 74-75"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD 70-71"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Větřní, ul. ULípy - výměna a prodloužení vodovodu"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 201"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 202"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 203"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Akátová 204"
Vyvěšeno: 6. 9.2017
Smlouva o dílo "Oprava střechy na BD Šumavská 58"
Vyvěšeno: 6. 9. 2017
SoD Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k. ú. Větřní
Vyvěšeno 18. 5. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k.ú. Větřní
Vyvěšeno: 1. 8. 2017
Dodatek č. 2 k SoD č. 16/2017 Multifunkční přístřešek - město Větřní, ppč. 1387/1 k.ú. Větřní
Vyvěšeno: 28. 8. 2017
SoD Výměna výplní otvorů bytového domu č.p. 103, Lesní ul., Větřní
Vyvěšeno: 16. 5. 2017
SoD Oprava místní komunikace U Studánky
Vyvěšeno: 2. 5. 2017
SoD Oprava místní komunikace ke Golfu
Vyvěšeno: 2. 5. 2017
Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní - 2.etapa
Vyvěšeno: 10. 3. 2017
Dodatek č. 1 k SoD Rekonstrukce venkovního bazénu, Větřní - 2.etapa
Vyvěšeno: 31. 5. 2017
Dodatek č. 2 k SoD 8/2017-VI Rekonstrukce venkovního bazénu Větřní 2.etapa
Vyvěšeno: 23. 6. 2017
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz