Smlouvy

V rámci transparentního přístupu Města Větřní k občanům, jsou na těchto stránkách zveřejněny smlouvy o dílo a smlouvy o dodávkách a službách mezi Městem Větřní a dalšími subjekty, kde hodnota plnění je nad 500 tisíc Kč bez DPH (dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Větřní).

Odstranění havárie - dešťová kanalizace v areálu Základní školy Větřní
Vyvěšeno: 16. 10. 2018
Zateplení a výměna osvětlení v tělocvičně na č.p. 238, Větřní
Vyvěšeno: 5. 10. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Zateplení a výměna osvětlení v tělocvičně na čp. 238 ve Větřní
Vyvěšeno 25. 10. 2018
SoD Oprava chodníku od JIP k žel. přejezdu
Vyvěšeno: 4. 6. 2018
Oprava fasád a střech 7 ks bytových domů (kapliček) ve Větřní
Vyvěšeno: 4. 6. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Oprava fasád a střech 7 ks bytových domů (kapliček) ve Větřní
Vyvěšeno: 23.11.2018
Smlouva o dílo "MŠ Větřní č.p. 294 - Obnova sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace"
Vyvěšeno: 18. 4. 2018
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo "MŠ Větřní č.p. 294 - OPbnova sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace"
Vyvěšeno: 6. 8. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Na Vyhlídce 267, 268 - Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD 7/2018-VI Bytový dům - Na Vyhlídce č.p. 267 - 268, Větřní, Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Zveřejněno: 31. 10. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Souběžná č. p. 240, Větřní - Stavební úpravy - vestavba osobního výtahu
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD 6/2018-VI Bytový dům Souběžná č.p. 240, Větřní, Stavební úpravy - vestavba osobního výtahu
Zveřejněno: 31. 10. 2018
Smlouva o dílo "Bytový dům - Školní 241, 242, 243, Větřní - Stavební úpravy - vestavba osobních výtahů
Vyvěšeno: 11. 4. 2018
Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. 238, K Učilišti - Výměna výplní otvorů - bytová část
Vyvěšeno: 7. 3. 2018
Oprava místní komunikace Lužná
Vyvěšeno: 3. 4. 2018
Dodatek č. 1 k SoD č. 2vm/2018 Oprava MK Lužná ve Větřní
Vyvěšeno: 12. 9. 2018
Dodatek č. 1 k SoD Objekt bývalé integrované školy Větřní č.p. K Učilišti - Výměna výplní otvorů - bytová část
Vyvěšeno: 7. 5. 2018
Venkovní bazén Větřní - terénní úpravy, vnitřní oplocení
Vyvěšeno: 26. 2. 2018
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz