Vyhlášky města

OZV č. 2/2021 - o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
OZV č. 1/2020 - o regulaci hlučných činností
Vyvěšeno na úřední desce dne 16. 12. 2020.
OZV č. 1/2019 O místních poplatcích
Vyvěšeno na úřední desce dne 10. 12. 2019.
OZV č. 2/2017 - O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve Větřní
OZV č. 1/2016 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Větřní
Nařízení obce č. 1/2015 - Tržní řád
OZV č. 3/2011 - jíž se zakazuje na území obce Větřní provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení
OZV č. 2/2011 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na úzení obce Větřní
Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů, neboť by tato činnost mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou bezpečnosti, zdraví a majetku. Tato vyhláška sleduje ochranu výchovy dětí a mládeže a ochranu občanů, jejich bezpečnost, majetek a zdraví a směřuje k zamezení páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
OZV č. 3/2008 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území obce Větřní
OZV č. 2/2008 - o stanovení koefientů pro výpočet daně z nemovitostí
OZV č. 1/2008 - o požárnám řádu obce Větřní
Požární řád obce Větřní upravuje organizaci a zásady zabezpečeni požární ochrany v obci Větřní a jejich částech: Dobrné, Hašlovice, Lužné, Nahořany, Němče, Zátoň, Zátoňské Dvory podle § 15 odst. l našizeni vlády č. 17212001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
OZV č. 1/2007 - o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Vyhláška stanoví u všech nemovitostí připojených na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Větřní úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě. Vyhláška dále stanoví druh pevné složky dvousložkové formy pro úhradu vodného a stočného.
OZV č. 21/2000 - o pohybu zvířat na veřejných prostranstvích
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz